• Redovisningstjänster
  • Löneadministration
  • Månads- och årsbokslut
  • Årsredovisning och bolagsdeklaration
  • Uppföljning och analys
  • Förmedling av revision

Vi erbjuder effektiva och prisvärda redovisningstjänster samt uppföljning och analys av Ditt företags verksamheter. Vi sköter Din löpande bokföring och löneadministration, tar hand om Dina leverantörsfakturor, skriver kundfakturor, upprättar moms- och skattedeklaration samt månads- och årsbokslut. Du erhåller resultatrapportering månatligen samt kontrolluppgifter för dina anställda, årsredovisning och bolagsdeklaration årligen.

Vi kan även förmedla kontakten avseende revision, med vår samarbetspartner som finns i Västerås,

Då får Du även vår redovisningspärm särskilt framtagen för Dig. Den innehåller
bl.a. kontoplan, blanketter, månadsinstruktioner och redovisningsrekommendationer.

Vårt sätt att arbeta ger Dig ett fullständigt månadsbokslut varje månad där samtliga intäkter och kostnader tillhörande perioden är med, t.ex. avskrivningar på inventarier, kostnad för sålda varor samt avsättning till semesterlön. I vårt särskilt framtagna rapportpaket för återförsäljare finns bl.a. resultatrapportering per varugrupp.

Vi ger Dig verktyget för att lättare följa upp resultatet och styra Din verksamhet. Utredning av inventeringsdifferenser, avstämning av kreditförsäljning och dagskassor är bara några av de arbetsuppgifter vi har stor erfarenhet av. Med många kunder har vi dessutom möjlighet att ta lärdom av andras erfarenheter utan att avvika från den sekretess vi naturligtvis arbetar under.

Med andra ord erbjuder vi kunskap, kvalitet och erfarenhet!